Diagnostika

Před započetím úpravy výkonu vozu je nutné provést diagnostiku a kontrolu motoru. Následuje nahrání (stažení) a kontrola originálního programu - zda odpovídá seriovému nastavení od výrobce vozidla. Řídící jednotku každého vozu, upravujeme samostatně a pro každou vytváříme specifický software, dle stavu vozidla a požadavku jednotlivého zákazníka. Software vytváříme na místě pomocí vlastních prostředků, tím je zajištěno, že software je opravdu vyhovující a odladěný pro dané vozidlo! Z hlediska zabezpečení vozidla nepracujeme s identifikačními údaji vozidla a tudíž nepotřebujeme znát kód immobilizéru.

Po nahrání upraveného programu do paměti řídící jednotky probíhá jízdní zkouška a opětovná kontrola diagnostiky motoru, případně dalších řídících jednotek vozidla.

Obecně poskytujeme záruku na všechny provedené práce po dobu stanovenou zákonem! Poskytujeme plnou záruku na funkčnost řídícího programu po dobu stanovenou zákonem, servisní podporu dokonce životnosti vozidla. Záruku nelze uplatnit v případě provedení neodsouhlasených zásahů do řídícího systému motoru vozidla nebo porušení ochranných prostředků garance.

 

Nabízíme Vám automobilovou diagnostiku těchto značek: